Spinomuskular atrofiya nedir
30 Noyabr 2019

Spinomuskular atrofiya (SMA)

Spinomuskular atrofiya nədir? SMA nədir? Spinomuskular atrofiya (SMA) südəmər yaşda olan körpənin və uşaqlıq çağınin genetik motor neyron xəstəliydir. Ən…
30 Noyabr 2019

Vest sindromu. West sindrom (İnfantil spazm) nədir?

Vest sindromu (İnfantil spazm) körpənin epilepik ensefalopatiyasıdır. İnfantil spazm formasında qıcolmalarla, psixomotor ləngimə, EEG hipsaritmiya əlamətləri ilə büruzə verir. Pediatrik…
30 Noyabr 2019

Yenidoğulmuşlarda hipoksik işemik ensefalopatiya

Hipoksik işemik ensefalopatiya neonatal dövrdə kəskin nevroloji pozğunluq və qıcolmaya səbəb olan vəziyyətdir. HİE (hipoksik işemik ensefalopatiyanı) erkən dövrdə aşkarlamaq…